Ariane Wachsmuth, auteur op Stadhouders Advocaten
Home Actueel Archieven voor Ariane Wachsmuth

Goede voornemens? Hoe zit het met het goede voornemen van vorig jaar: toepassen van de Wet TVA?

Werkgevers opgelet, met ingang van 1 augustus 2022 is de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (Wet TVA) van toepassing. Wat betekent dit voor jouw organisatie? De wet heeft een grote impact op o.a. studiekostenbedingen, onvoorspelbare arbeid, het verbod op nevenactiviteiten, opzegverboden en administratieve zaken. Je kennis van de eerste drie effecten zal ik kort opfrissen. […]

Publiekslieveling? Nieuw huurcontract? Denk aan een coronaregeling!

Werk je met publiek? Opgelet bij nieuwe huurcontracten. Het kabinet is niet van plan bij nieuwe coronamaatregelen nog generieke coronasteun uit te delen. Veel van de coronamaatregelen beperken de publiekstoegang. De omzetverliezen veroorzaakt door die maatregelen komen voortaan voor risico van de ondernemer. De ondernemer kan ook minder snel aanspraak maken op huurkorting bij zijn […]

Soms is een bestuurder ook gewoon werknemer

Minder ontslagbescherming We weten allemaal wel globaal dat een statutair bestuurder minder ontslagbescherming heeft dan een ‘gewone’ werknemer. Een rechtsgeldig genomen ontslagbesluit heeft automatisch ook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. Een voorafgaande toets van UWV of kantonrechter is niet nodig. Maar achteraf kan wel worden getoetst. En dat kan financiële gevolgen hebben. Soms […]

Let op de bestuurstermijn!

In de statuten staat vaak dat een bestuurslid voor een bepaalde bestuurstermijn wordt benoemd. Bijvoorbeeld twee of vier jaar. Na afloop van een bestuurstermijn kan het bestuurslid herbenoembaar zijn. Een bestuurslid moet dan wel opnieuw worden benoemd door het orgaan dat het bestuurslid mag benoemen. Dat is: de algemene ledenvergadering, de raad van toezicht of […]

Rechter heft door statutenwijziging alleen blokkade op

Aan het begin van een nieuw jaar kun je overvallen worden door een vleug van melancholie. Als advocaat denk je soms ‘een nieuw jaar van regels en conflicten, waarom?’. Spinoza verdeelt het recht in natuurwetten en menselijke besluiten: besluiten om veiliger en comfortabeler te kunnen leven. Maar al te snel leidt deze drang naar veiligheid […]

Algemene voorwaarden ter hand stellen, hoe zit dat?

Algemene voorwaarden, dat is een behoorlijk saai onderwerp. Toch zijn ze belangrijk op het moment dat er een geschil ontstaat. Belangrijk is dat de wederpartij kennis kan nemen van de algemene voorwaarden. Heeft de wederpartij geen kennis kunnen nemen, dan kan hij de voorwaarden vernietigen en gelden ze niet. Hoe moet je de voorwaarden ter […]

Netwerksubsidies: beter geïnformeerd aan de inkooptafel

Samen optrekken met je samenwerkingspartners? Aan de inkooptafel samen de opdracht vormgeven? Klinkt dit bekend? Opgelet, waarschijnlijk ben je dan uitgenodigd voor een netwerksubsidie. Vaak is dat een rommelig traject. Dat moet anders. Een nieuwe ontwikkeling De individuele subsidierelatie tussen gemeente en welzijns- of culturele organisaties lijkt in veel gemeenten op haar retour. Samenwerkende gemeenten […]

Decharge en finale decharge: even opfrissen…

Als aan jou als bestuurder decharge is verleend, kan de rechtspersoon je niet meer aanspreken op onbehoorlijke taakvervulling. Dat geldt dus ook voor bestuurders van stichtingen en verenigingen. Voorkomende vormen van decharge zijn de jaarlijkse decharge bij het afsluiten van een boekjaar. En de finale decharge, bij het ontslag van een bestuurder. Hoe ver strekt […]

Twee tips bij het onderhandelen met de overheid

Als bestuurder van een welzijns- of culturele organisatie zit je vaak met de overheid om de tafel. Er   wordt dan onderhandeld over de dienstverlening, financiën of huisvesting. Is je een bepaalde dynamiek opgevallen? Ik deel een paar tips uit een boek dat ik deze vakantie las. Gijzeling Chris Voss was onderhandelaar namens de FBI in […]

Wbtr: Tegenstrijdig belang, deel 2

De Wbtr introduceert een (vernieuwd) tegenstrijdig-belangregeling voor stichtingen en verenigingen. De tegenstrijdig-belangregeling geldt per 1 juli 2021. Moet je iets in de statuten regelen? Wie neemt het besluit bij een tegenstrijdig belang van een bestuurder? En hoe zit het bij de RvT? Benieuwd wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang? Lees dan dit artikel. Wbtr gaat […]