Ariane Wachsmuth, auteur op Stadhouders Advocaten
Home Actueel Archieven voor Ariane Wachsmuth

Algemene voorwaarden ter hand stellen, hoe zit dat?

Algemene voorwaarden, dat is een behoorlijk saai onderwerp. Toch zijn ze belangrijk op het moment dat er een geschil ontstaat. Belangrijk is dat de wederpartij kennis kan nemen van de algemene voorwaarden. Heeft de wederpartij geen kennis kunnen nemen, dan kan hij de voorwaarden vernietigen en gelden ze niet. Hoe moet je de voorwaarden ter […]

Netwerksubsidies: beter geïnformeerd aan de inkooptafel

Samen optrekken met je samenwerkingspartners? Aan de inkooptafel samen de opdracht vormgeven? Klinkt dit bekend? Opgelet, waarschijnlijk ben je dan uitgenodigd voor een netwerksubsidie. Vaak is dat een rommelig traject. Dat moet anders. Een nieuwe ontwikkeling De individuele subsidierelatie tussen gemeente en welzijns- of culturele organisaties lijkt in veel gemeenten op haar retour. Samenwerkende gemeenten […]

Decharge en finale decharge: even opfrissen…

Als aan jou als bestuurder decharge is verleend, kan de rechtspersoon je niet meer aanspreken op onbehoorlijke taakvervulling. Dat geldt dus ook voor bestuurders van stichtingen en verenigingen. Voorkomende vormen van decharge zijn de jaarlijkse decharge bij het afsluiten van een boekjaar. En de finale decharge, bij het ontslag van een bestuurder. Hoe ver strekt […]

Twee tips bij het onderhandelen met de overheid

Als bestuurder van een welzijns- of culturele organisatie zit je vaak met de overheid om de tafel. Er   wordt dan onderhandeld over de dienstverlening, financiën of huisvesting. Is je een bepaalde dynamiek opgevallen? Ik deel een paar tips uit een boek dat ik deze vakantie las. Gijzeling Chris Voss was onderhandelaar namens de FBI in […]

Wbtr: Tegenstrijdig belang, deel 2

De Wbtr introduceert een (vernieuwd) tegenstrijdig-belangregeling voor stichtingen en verenigingen. De tegenstrijdig-belangregeling geldt per 1 juli 2021. Moet je iets in de statuten regelen? Wie neemt het besluit bij een tegenstrijdig belang van een bestuurder? En hoe zit het bij de RvT? Benieuwd wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang? Lees dan dit artikel. Wbtr gaat […]

Wees beducht voor het civielrechtelijk bestuursverbod

Sinds 1 juli 2016 kan de rechter een bestuurder van een failliete rechtspersoon, verbieden om bestuurder te zijn. Dit is het nieuwe bestuursverbod. Wat is een bestuursverbod Het bestuursverbod is een maatregel met een toekomstgericht, preventief doel: malafide gebleken bestuurders kunnen tijdelijk geen rechtspersoon besturen. Daardoor kunnen ze geen gebruik maken van de beperkte aansprakelijkheid […]

NOW? Statutair bestuurder behoudt recht op contractuele beëindigingsvergoeding!

Toen een bedrijf aanspraak maakte op staatssteun (NOW) verbond de Staat daar de extra voorwaarde aan dat aan de vertrekkende statutair bestuurder geen bonus of beëindigingsvergoeding zou worden uitgekeerd. Wat geldt nu, als de statutair bestuurder contractueel met de werkgever een beëindigingsvergoeding is overeengekomen? De contractuele beëindigingsregeling Het is gebruikelijk dat een statutair bestuurder bij […]

Wbtr: Tegenstrijdig belang, deel 1

Per 1 juli 2021 geldt een (vernieuwd) tegenstrijdig-belangregeling voor stichtingen en verenigingen. De nieuwe tegenstrijdig-belangregeling gaat vóór op een verouderde regeling in de statuten. In dit artikel leg ik uit wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang. Wat is een tegenstrijdig belang? Er is sprake van een tegenstrijdig belang wanneer de bestuurder een persoonlijk belang […]

Toename van datadiefstal dwingt tot betere beveiliging

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) luidt de noodklok. Er is een explosieve toename van incidenten waarbij persoonsgegevens niet per ongeluk worden gelekt, maar waar sprake is van datadiefstal. Het is zaak om de toegang en beveiliging van persoonsgegevens in orde te hebben. Nu we veel thuiswerken is de kans op een datalek vergroot. Stijging van datadiefstal […]

Verstandig: regel de zorgplicht rond ‘de veilige werkplek’ thuis!

De werkplek is iedere plek die gebruikt wordt voor de uitvoering van werkzaamheden, dus ook de thuiswerkplek. Het is een reële verwachting dat er structureel veel meer thuisgewerkt gaat worden. Werkgever: maak werk van die veilige werkplek! Thuiswerkbeleid voorkomt aansprakelijkheid, ook in post-coronatijd Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. Voor de privésituatie […]