Alimentatie - Stadhouders Advocaten

Alimentatie

U en uw partner gaan uit elkaar. Wilt u weten of u alimentatie moet betalen? Of weten of u aanspraak kunt maken op alimentatie?

Kinderalimentatie
Ouders zijn wettelijk verplicht om samen voor hun kinderen te zorgen, ook financieel. Hoofdregel is dat de ouders naar draagkracht bijdragen in de kosten van hun kinderen. Welk bedrag dit voor elk kind is, hangt af van uw financiële situatie voor de scheiding: welk inkomen was er beschikbaar?

De berekening van de draagkracht van beide ouders gebeurt aan de hand van een formule. In de rechtspraak zijn hiervoor richtlijnen opgesteld. Onze familierechtadvocaten kennen deze regels en kunnen een berekening voor u maken.

Partneralimentatie
Als tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap de ene partner een hoger inkomen had dan de andere, dan heeft de partner met het lagere inkomen na de scheiding misschien partneralimentatie nodig.

De hoofdregels voor partneralimentatie:
– eerst kinderalimentatie, dan partneralimentatie;
– alleen partneralimentatie als de ex-partner daaraan behoefte heeft;
– en die ex-partner niet zelf een hoger inkomen kan verdienen;
– en niet gaat trouwen of samenwonen met een nieuwe partner.

De hoogte van de partneralimentatie hangt af van de draagkracht van de ex-partner die zou moeten betalen. Voor de berekening van de alimentatie zijn er (best ingewikkelde) regels ontwikkeld. Onze familierechtadvocaten kennen deze regels en kunnen een berekening voor u maken.

Hoe lang betaalt u of ontvangt u partneralimentatie?
Sinds 1 januari 2020 is de duur van partneralimentatie in beginsel vijf jaar. Uitzonderingen daarop zijn: als er kinderen zijn onder de 12 jaar, of als het huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaar.
Op Rijksoverheid.nl kunt u meer informatie vinden: Hoe lang moet partneralimentatie betaald worden? | Rijksoverheid.nl

Neem contact met ons op

Expert Alimentatie