Vereffening - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Erfrecht Vereffening

Vereffening

Vereffenen is een overzicht maken van alle bezittingen en schulden van degene die is overleden. En deze schulden betalen. Als de schulden zijn betaald kan de resterende nalatenschap verdeeld worden tussen de erfgenamen.
Vereffenen is verplicht wanneer de erfenis beneficiair wordt aanvaard door een erfgenaam, tenzij er een executeur is benoemd in het testament, die kan verklaren dat de nalatenschap ruimschoots voldoende is.

Alle erfgenamen kunnen samen vereffenen. Als dat niet lukt kan de rechtbank een onafhankelijk vereffenaar benoemen. Wanneer erfgenamen samen vereffenen is er sprake van een ‘lichte vereffening’ met minder regels in de wet en dit lijkt op de executele. Als er een vereffenaar door de rechtbank is benoemd is er sprake van een ‘zware vereffening’ die aan meer wettelijke regels gebonden is.

Vruchtgebruik

In een testament kan een vruchtgebruik zijn opgenomen. Dit is het recht om gebruik te maken van goederen die eigenlijk van anderen zijn, zoals bijvoorbeeld de woning, maar ook het vermogen. In het testament is ook geregeld hoe ver dit vruchtgebruik gaat en hoe de vruchtgebruiker de erfgenamen moet informeren wat er met de goederen is gebeurd die onder het vruchtgebruik vallen. Een vruchtgebruik-testament kan fiscaal voordelig zijn. Het kan echter ook voer zijn voor discussie met de erfgenamen.

Neem contact met ons op

Expert(s) Vereffening