Bedrijfsongeval - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Letselschade Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval

Heeft u (lichamelijk of geestelijk) letsel opgelopen door een ongeval op uw werk?

Alle schade die is ontstaan door een bedrijfsongeval en waarvoor iemand anders aansprakelijk is, komt voor vergoeding in aanmerking.

U kunt hierbij denken aan schade aan kleding, kosten van medische behandeling en reiskosten.

De grootste schadepost is vaak het verlies van arbeidsvermogen, omdat u niet meer (volledig) kunt werken.

Ook kan er smartengeld gevraagd worden, ofwel een vergoeding voor alle ellende die het ongeval met zich mee heeft gebracht.

Bij letsel door een ongeval op het werk, moet de werkgever aantonen dat hij alle nodige maatregelen heeft getroffen om ongevallen op het werk te voorkomen.

Ieder letselschadeslachtoffer heeft recht op juridische bijstand. Een letselschadeadvocaat is specialist op dit vlak en weet net als de aansprakelijkheidsverzekeraar alle regels en procedures om schade op de aansprakelijke partij te verhalen.

Wanneer de aansprakelijkheid wordt erkend is de juridische bijstand veelal kosteloos. Totdat de aansprakelijkheid erkend is zullen de advocaat en u afspraken moeten maken over de kosten en ook over de kosten van de medisch adviseur van de advocaat.

De kosten van de advocaat horen tot uw schade en zullen alsnog door de aansprakelijk verzekeraar vergoed dienen te worden als de aansprakelijkheid erkend wordt. Als er een procedure tegen de verzekeraar/veroorzaker nodig is (bijvoorbeeld als de aansprakelijkheid niet wordt erkend) zullen u en de advocaat wel afspraken over de kosten maken.

Neem contact met ons op

Expert Bedrijfsongeval