Verzekerd of niet? - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Sociale Zekerheid Verzekerd of niet?

Verzekerd of niet?

Het idee is eenvoudig: werknemers in Nederland zijn verzekerd voor de sociale zekerheid. De praktijk is weerbarstiger: is de betrokkene een werknemer of toch een zelfstandige? Wanneer dat niet duidelijk is, kan het UWV een uitkering weigeren.
De vraag of de werknemer verzekerd is of moet zijn doet zich onder andere voor wanneer de werkgever in het buitenland is gevestigd. Maar ook wanneer de werknemer tijdelijk in of buiten Nederland werkt is de vraag naar de verzekeringsplicht relevant.
Omdat de werknemer zonder verzekering geen uitkering kan krijgen, is het belangrijk om hierover duidelijkheid te krijgen. Het liefst voordat werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid werkelijkheid wordt. Namens werknemers doen wij regelmatig een verzoek tot aanpassing van polisadministratie van het UWV, om ervoor te zorgen dat daarin de juiste gegevens over de verrichte werkzaamheden zijn opgenomen.
Werkgevers krijgen te maken met dezelfde vragen. Klopt de beslissing over de te betalen premie wel? Geldt voor bepaalde werknemers een uitzondering?
De vraag naar de verzekeringsplicht is een belangrijke. Omdat de financiële belangen groot zijn, is het de moeite waard om dit goed uit te zoeken.

Neem contact met ons op

Expert(s) Verzekerd of niet?