Sociale Zekerheid - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Sociale Zekerheid

Sociale Zekerheid

Zowel werkgevers als werknemers kunnen te maken krijgen met vragen over sociale zekerheid. Vooral bij dreigende werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Wanneer kan een werknemer voor een uitkering in aanmerking komen? Komt de werknemer voor de Ziektewet in aanmerking (de no-risk-polis) of moet de werkgever loon doorbetalen? Heeft het UWV een aanvraag juist beoordeeld en zijn de hoogte en duur van de uitkering correct vastgesteld? En wat zijn dan de gevolgen voor de werkgever? Het UWV kan een werkgever een loonsanctie opleggen als de re-integratie van een zieke werknemer niet goed is verlopen. Maar dat is lang niet altijd terecht. Krijgt een werknemer een WIA- of WW-uitkering toegekend, dan kunnen de kosten daarvan voor rekening van de werkgever komen. Omdat de werkgever eigenrisicodrager is voor de WIA en de Werkloosheidswet of omdat er de hogere WIA-premie wordt berekend. Deze kosten kunnen flink oplopen. Ook voor werkgevers is het daarom de moeite waard om beslissingen van het UWV te laten controleren.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst werpt de sociale zekerheid haar schaduw vooruit. Onder welke voorwaarden kan een werknemer een uitkering krijgen? Wat zijn de gevolgen wanneer de werknemer ziek uit dienst gaat? Zeker bij ontslag tijdens ziekte van de werknemer is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regels, zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Neem contact met ons op

Expert(s) Sociale Zekerheid