Benadeling en eigenrisicodragerschap Ziektewet (TRA 2023/8) - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties Benadeling en eigenrisicodragerschap Ziektewet (TRA 2023/8)

Benadeling en eigenrisicodragerschap Ziektewet (TRA 2023/8)

Centrale Raad van Beroep 12 september 2022
ECLI:NL:CRVB:2022:1969

Feiten
Werknemer was als receptioniste voor 24 uur in dienst sinds 18 september 2006 en meldde zich op 16 januari 2018 ziek vanwege een val van de trap en liep daarbij een gecompliceerde beenbreuk op. De bedrijfsarts heeft werkneemster arbeidsongeschikt geacht voor haar werk. In mei en juni 2018 heeft werkneemster zich beschikbaar gesteld voor re-integratie. Op 15 november 2018 tekenden werkgever en werkneemster een vaststellingsovereenkomst met als einddatum 1 maart 2019 onder toekenning van een beëindigingsvergoeding van € 25.000. Op 30 januari 2019 meldt werkneemster zich opnieuw ziek en vanaf 1 maart 2019 ontvangt zij een Ziektewetuitkering. Pas op 24 december 2019 vraagt de ex-werkgever die tevens eigenrisicodrager is voor de Ziektewet aan het UWV een beslissing af te geven over de Ziektewetuitkering inhoudende het opleggen van een maatregel vanwege een benadelingshandeling.

Lees meer over