Madeleine Stefels - Stadhouders Advocaten
Home Ons team Madeleine Stefels

Madeleine Stefels

“Een zaak afronden met een goed resultaat, dat is uiteraard het doel. De weg naar dat doel kenmerkt zich door nauw overleg met de cliënt, door een heldere afweging van inhoudelijke en strategische overwegingen. Van kosten en baten. Juridische procedures zijn soms gewoon nodig. Maar zij zijn niet de enige en ook niet altijd de beste weg naar een bevredigend resultaat. Omdat elke zaak uniek is, is die afweging iedere keer nodig.”

Madeleine Stefels is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ze adviseert op alle gebied binnen het arbeidsrecht en is gedreven om de beste oplossing voor de cliënt te bereiken, de meest optimale situatie te creëren. Voor werkgever en werknemers. Voor ondernemingsraden en, in geval van collectieve acties, ook voor vakbonden.

Daarnaast adviseert zij ondernemers en bestuurders onder meer over contracteren, bij conflicten en over aansprakelijkheid.

Madeleine is lid van de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland (VAAMN), de Vereniging voor arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R).

Voordat zij in 1998 advocaat bij Stadhouders Advocaten werd, was Madeleine hoofd van de Rechtskundige dienst van de FNV.

Madeleine is medeauteur van het boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’.

Expertise