Soms is een bestuurder ook gewoon werknemer - Stadhouders Advocaten
Home Actueel Soms is een bestuurder ook gewoon werknemer

Soms is een bestuurder ook gewoon werknemer

24-03-2022

Dit artikel is meer dan 8 maanden maanden geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn

Minder ontslagbescherming
We weten allemaal wel globaal dat een statutair bestuurder minder ontslagbescherming heeft dan een ‘gewone’ werknemer. Een rechtsgeldig genomen ontslagbesluit heeft automatisch ook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. Een voorafgaande toets van UWV of kantonrechter is niet nodig.

Maar achteraf kan wel worden getoetst. En dat kan financiële gevolgen hebben.

Soms aanspraak op billijke vergoeding
De statutair bestuurder heeft aanspraak op een billijke vergoeding als de opzegging volgens het arbeidsrecht geen redelijke grond heeft of als herplaatsing mogelijk is. En ook als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Dus wel toetsing achteraf
Recent vroeg de bestuurder de rechter na een ontslagbesluit om een billijke vergoeding vanwege ernstig verwijtbaar nalaten van de werkgever.
De bestuurder was een verbetertraject beloofd, omdat er problemen waren in de communicatie en samenwerking. Na ziekmelding van de bestuurder werd het verbetertraject on hold gezet. De reden was een diagnose waarin een link gelegd werd tussen de knelpunten in het functioneren en het mogelijke ziektebeeld. Nadat de bestuurder herstelde en het verbetertraject weer wilde oppakken weigerde de werkgever dit. Ondanks een nieuwe, andersluidende diagnose, meende de werkgever dat de problemen in het functioneren blijvend zouden zijn. Voortzetten van het verbetertraject zou daarom zinloos zijn.

Met grote financiële risico’s
De rechter oordeelt dat de conclusie van werkgever prematuur is en onjuist. De bestuurder is ontslagen zonder dat de kans om verbetering aan te tonen. Dit nu, is ernstig verwijtbaar. De billijke vergoeding is vastgesteld op het salaris berekend over anderhalf jaar, namelijk de vermoedelijke voortgezette duur van de arbeidsovereenkomst als het verbetertraject wél was voortgezet. Dat gaat om veel geld.

De les is dus, ook al is er bij ontslag van een statutair bestuurder geen voorafgaande toets van een rechter, achteraf kan ernstig verwijtbaar handelen je toch duur komen te staan.

Madeleine Stefels

Lees meer over