Afwikkeling / verdeling - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Familierecht Afwikkeling / verdeling

Afwikkeling / verdeling

Hieronder staat kort iets over verdelen en verrekenen bij een scheiding:

Verdelen: wat u samen bezit, gaat u verdelen. Denk aan: een huis, het spaargeld, pensioen en de inboedel. U heeft samen bezit als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Of omdat u samen zaken heeft aangeschaft, zoals een huis. Als hoofdregel geldt: ieder heeft recht op de helft van wat van u samen is.

U kunt zelf afspraken maken over de verdeling. Deze afspraken legt u vast in een overeenkomst (een convenant). Uiteraard bieden wij daarbij hulp. Als het niet lukt om afspraken te maken over de verdeling, dan kan de rechter de verdeling vaststellen.

Verrekenen: als in uw huwelijkse voorwaarden staat dat u moet verrekenen dan gaat het vaak om inkomen dat niet is opgegaan aan gewone uitgaven. Dus alles wat er over is als de gezamenlijke lasten zijn betaald. Dat wordt het ‘overgespaarde inkomen’ genoemd. Het overgespaarde inkomen moet periodiek (bijvoorbeeld ieder jaar) of bij het einde van het huwelijk (‘finaal’) worden verrekend.

Het is ook mogelijk dat u samen iets bezit dat (deels) is betaald met geld dat niet van u samen is, maar van één van u. Bijvoorbeeld erfenisgeld of een schenking. Denk aan een (vakantie-)woning van u samen die gekocht of verbouwd is met erfenisgeld van één van u beiden. De partner die iets met privégeld heeft betaald, kan dat soms terugvragen. Het geld moet aan hem of haar worden terugbetaald.

Wij kunnen met u bekijken of en wat er verrekend moet worden. De afspraken over de verrekening komen vast te liggen in een overeenkomst (een convenant). En als dat niet lukt, kan de rechter vaststellen hoe er verrekend moet worden.

Huwelijk gesloten na 1 januari 2018
Als u getrouwd bent na 1 januari 2018, vallen niet alle bezittingen en schulden meer in de gemeenschap van goederen. Op Rijksoverheid.nl kunt u heldere informatie hierover vinden: Waar heb ik recht op als ik trouw in gemeenschap van goederen? | Rijksoverheid.nl

Onderneming
Bent u ondernemer en gaan u en uw partner uit elkaar? U wilt dan weten of u de waarde van uw onderneming moet delen en hoe die waarde wordt bepaald. Wij bekijken met u de afspraken in uw huwelijkse voorwaarden en alle financiële stukken. Wat is de beste oplossing om na de scheiding uw onderneming goed te kunnen voortzetten?
Deskundige begeleiding is belangrijk, omdat een verdeling van de waarde van uw onderneming gevolgen kan hebben voor uw inkomen uit de onderneming. En dat inkomen is weer van belang voor de alimentatie die u gaat betalen of ontvangen.

Neem contact met ons op

Expert(s) Afwikkeling / verdeling