Bestuur en toezicht - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Ondernemingsrecht Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

De inrichting van bestuur en toezicht speelt een belangrijke rol voor het goed functioneren van uw onderneming. Wij denken met u mee over governance-vraagstukken en de omgang tussen de bestuurders, de commissarissen (toezichthouders) en de aandeelhouders.
Voor u als bestuurder is het van belang dat u vrij kunt ondernemen. Hoe zit het met de bestuurdersaansprakelijkheid? Wat is de taakverdeling tussen bestuur en toezicht?

Sinds 1 juli 2021 gelden nieuwe regels voor het bestuur en toezicht van rechtspersonen (Wbtr). U kunt bij ons terecht met vragen over de veranderingen die deze wet brengt voor uw organisatie.

Neem contact met ons op

Expert(s) Bestuur en toezicht