Decharge en finale decharge: even opfrissen… - Stadhouders Advocaten
Home Actueel Decharge en finale decharge: even opfrissen…

Decharge en finale decharge: even opfrissen…

30-11-2021

Dit artikel is meer dan 9 maanden maanden geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn

Als aan jou als bestuurder decharge is verleend, kan de rechtspersoon je niet meer aanspreken op onbehoorlijke taakvervulling. Dat geldt dus ook voor bestuurders van stichtingen en verenigingen. Voorkomende vormen van decharge zijn de jaarlijkse decharge bij het afsluiten van een boekjaar. En de finale decharge, bij het ontslag van een bestuurder. Hoe ver strekt die decharge eigenlijk?

De reikwijdte van de periodieke decharge…
De jaarlijkse decharge heeft volgens de Hoge Raad alleen betrekking op informatie die uit de jaarrekening blijkt of die op een andere manier aan de algemene (leden)vergadering is bekend gemaakt voordat deze de jaarrekening vaststelde. Voor alle andere informatie blijft de bestuurder echter wel aansprakelijk, als de schade aan de rechtspersoon het gevolg is van zijn ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

… lijkt ook te gelden voor de finale decharge
Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat ook een finale decharge de bestuurder niet beschermde, omdat de algemene vergadering niet bekend was met het door hem genomen besluit. De bestuurder heeft zonder overleg een garantstelling getekend voor betaling van leasetermijnen zonder daar een vergoeding voor te vragen. Daarbij had de bestuurder een tegenstrijdig belang en daarom heeft hij zijn taak onbehoorlijk vervuld. De bestuurder is persoonlijk aansprakelijk voor de schade, oordeelt de rechtbank, ondanks de finale decharge in verband met zijn ontslag.

Zorg dus dat relevante informatie aantoonbaar bekendgemaakt is
Het is daarom voor de te dechargeren bestuurder van belang om zowel voorafgaand aan de jaarlijkse als aan de finale decharge bewijsbaar rekening en verantwoording af te leggen, bijvoorbeeld door informatie expliciet in de notulen op te nemen of, in geval van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in een vaststellingsovereenkomst en aan de algemene (leden)vergadering te verstrekken.

Vragen over bestuurdersaansprakelijkheid, kwijting en decharge?
Bel of mail mij gerust.

Madeleine Stefels stefels@stadhouders.nl

Lees meer over