Actueel - Stadhouders Advocaten

Netwerksubsidies: beter geïnformeerd aan de inkooptafel

Samen optrekken met je samenwerkingspartners? Aan de inkooptafel samen de opdracht vormgeven? Klinkt dit bekend? Opgelet, waarschijnlijk ben je dan uitgenodigd voor een netwerksubsidie....

Decharge en finale decharge: even opfrissen…

Als aan jou als bestuurder decharge is verleend, kan de rechtspersoon je niet meer aanspreken op onbehoorlijke taakvervulling. Dat geldt dus ook voor bestuurders...

Twee tips bij het onderhandelen met de overheid

Als bestuurder van een welzijns- of culturele organisatie zit je vaak met de overheid om de tafel. Er   wordt dan onderhandeld over de dienstverlening,...

Wbtr: Tegenstrijdig belang, deel 2

De Wbtr introduceert een (vernieuwd) tegenstrijdig-belangregeling voor stichtingen en verenigingen. De tegenstrijdig-belangregeling geldt per 1 juli 2021. Moet je iets in de statuten regelen?...

Wees beducht voor het civielrechtelijk bestuursverbod

Sinds 1 juli 2016 kan de rechter een bestuurder van een failliete rechtspersoon, verbieden om bestuurder te zijn. Dit is het nieuwe bestuursverbod. Wat...

Wbtr: Tegenstrijdig belang, deel 1

Per 1 juli 2021 geldt een (vernieuwd) tegenstrijdig-belangregeling voor stichtingen en verenigingen. De nieuwe tegenstrijdig-belangregeling gaat vóór op een verouderde regeling in de statuten....

Toename van datadiefstal dwingt tot betere beveiliging

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) luidt de noodklok. Er is een explosieve toename van incidenten waarbij persoonsgegevens niet per ongeluk worden gelekt, maar waar sprake...