Actueel - Stadhouders Advocaten

Soms is een bestuurder ook gewoon werknemer

Minder ontslagbescherming We weten allemaal wel globaal dat een statutair bestuurder minder ontslagbescherming heeft dan een ‘gewone’ werknemer. Een rechtsgeldig genomen ontslagbesluit heeft automatisch...

Let op de bestuurstermijn!

In de statuten staat vaak dat een bestuurslid voor een bepaalde bestuurstermijn wordt benoemd. Bijvoorbeeld twee of vier jaar. Na afloop van een bestuurstermijn...

Netwerksubsidies: beter geïnformeerd aan de inkooptafel

Samen optrekken met je samenwerkingspartners? Aan de inkooptafel samen de opdracht vormgeven? Klinkt dit bekend? Opgelet, waarschijnlijk ben je dan uitgenodigd voor een netwerksubsidie....

Decharge en finale decharge: even opfrissen…

Als aan jou als bestuurder decharge is verleend, kan de rechtspersoon je niet meer aanspreken op onbehoorlijke taakvervulling. Dat geldt dus ook voor bestuurders...

Twee tips bij het onderhandelen met de overheid

Als bestuurder van een welzijns- of culturele organisatie zit je vaak met de overheid om de tafel. Er   wordt dan onderhandeld over de dienstverlening,...

Wbtr: Tegenstrijdig belang, deel 2

De Wbtr introduceert een (vernieuwd) tegenstrijdig-belangregeling voor stichtingen en verenigingen. De tegenstrijdig-belangregeling geldt per 1 juli 2021. Moet je iets in de statuten regelen?...