Netwerksubsidies: beter geïnformeerd aan de inkooptafel - Stadhouders Advocaten
Home Actueel Netwerksubsidies: beter geïnformeerd aan de inkooptafel

Netwerksubsidies: beter geïnformeerd aan de inkooptafel

23-12-2021

Dit artikel is meer dan 9 maanden maanden geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn

Samen optrekken met je samenwerkingspartners? Aan de inkooptafel samen de opdracht vormgeven? Klinkt dit bekend? Opgelet, waarschijnlijk ben je dan uitgenodigd voor een netwerksubsidie. Vaak is dat een rommelig traject. Dat moet anders.

Een nieuwe ontwikkeling

De individuele subsidierelatie tussen gemeente en welzijns- of culturele organisaties lijkt in veel gemeenten op haar retour. Samenwerkende gemeenten vragen partijen steeds vaker om als samenwerkingsverband een project uit te voeren. De inkoopopdracht is dan groter. Dat leidt tot efficiency en een grotere doelmatigheid. De gemeenten hebben bovendien maar één aanspreekpunt, de penvoerder. De samenwerkende partijen hebben het voordeel van een grote opdracht, vaak voor een langere periode.

Lastig voor de praktijk

Dit soort subsidies leidt echter tot nieuwe uitdagingen. Hoe worden de taken verdeeld onderling? Hoe worden de kosten verrekend? Wat te doen als één partij wil uitstappen? Wie is aansprakelijk voor het niet nakomen van de afspraken? De samenwerkende partijen moeten hierover goede afspraken maken. Lastige vraagstukken, heb ik ervaren. Extra moeilijk omdat de ingehuurde specialisten allemaal een andere visie op de oplossing hadden. De kaders ontbraken. De gesprekken aan tafel leidden dan vaker tot verwijdering dan verbinding.

Meer duidelijkheid

Gelukkig wordt hiernaar onderzoek gedaan in het project “Financieren in Netwerken”. Het project is een samenwerkingsverband tussen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg. Ook andere overheden en kennisinstellingen zijn betrokken, waaronder de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de gemeente Rotterdam, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie. De komende jaren zal dus meer duidelijk worden.

Meer informatie vind je hier

Op de website www.financiereninnetwerken.nl wordt al heel veel nuttige en praktische informatie gedeeld. Kortom, word je uitgenodigd, raadpleeg dan deze website. Je zult een stuk beter geïnformeerd aan tafel komen.

Sparren over netwerksubsidies? Neem dan contact met mij op: Clemens Mesker, mesker@stadhouders.nl.

Lees meer over