Bezuiniging/beëindiging - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Subsidies Bezuiniging/beëindiging

Bezuiniging/beëindiging

Als een subsidie voor meer dan drie jaar is verstrekt voor dezelfde activiteiten, dan kan die subsidie niet zomaar geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. De subsidieontvanger heeft dan rechtsbescherming.

  1. Het bestuursorgaan moet motiveren dat sprake is van veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten.
  2. Het bestuursorgaan moet een redelijke termijn in acht nemen.

Dit betekent dat de subsidieontvanger tijd krijgt om de gevolgen van de aanstaande beëindiging/wijziging van de subsidierelatie op te vangen. De subsidieontvanger moet in bezwaar goed uitleggen waarom het besluit niet aan deze twee voorwaarden voldoet.

Een belangrijke vraag is altijd: hoe en wanneer heeft het bestuursorgaan dit besluit kenbaar gemaakt? De redelijke termijn gaat pas lopen op het moment dat duidelijk, schriftelijk en ondubbelzinnig is aangekondigd dat een volgende aanvraag geheel of gedeeltelijk geweigerd zal worden.

Neem contact met ons op

Expert Bezuiniging/beëindiging