Privacy & AVG - Stadhouders Advocaten

Privacy & AVG

De AVG bevat de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens. Wanneer uw onderneming in strijd met de AVG handelt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes opleggen.

Hoe is de privacy in uw organisatie geregeld? Weet u welke persoonsgegevens u verwerkt en waarom? Bent u ervan op de hoogte welke verplichtingen u hebt en hoe u daaraan moet voldoen? Onze advocaten adviseren over de privacywetgeving binnen organisaties. Ook begeleiden wij u in geval van handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens en bieden wij juridische ondersteuning wanneer er sprake is van een datalek.

Neem contact met ons op

Expert(s) Privacy & AVG