Wet op de ondernemingsraden (WOR) - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Ondernemingsrecht Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Voor u als bestuurder en voor uw organisatie is het van groot belang dat u zaken op orde heeft rondom de medezeggenschap. Investeren in een goed toegerust medezeggenschapsorgaan waarmee u duidelijke procesafspraken heeft gemaakt, loont. Als u plannen heeft om te reorganiseren of om een instemmingsplichtige regeling in te voeren of aan te passen, wilt u niet dat het medezeggenschapsorgaan tegenover u positie neemt. Een negatief advies over een reorganisatiebesluit kan enorme vertragingen teweegbrengen en u riskeert een procedure bij de ondernemingskamer.

Neem contact met ons op

Expert(s) Wet op de ondernemingsraden (WOR)