Medezeggenschap - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Arbeidsrecht Medezeggenschap

Medezeggenschap

Als lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet je goed geschoold zijn. Bekendheid met de rechten en bevoegdheden van het medezeggenschapsorgaan is de basis voor een professionele betrokkenheid bij besluitvorming. Het besluitvormingsproces is vaak hectisch en de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent verschillende termijnen. Laat je die verstrijken dan verlies je een recht of positie. Ook het behoud van een stabiele relatie met de bestuurder is belangrijk en dat vergt strategisch inzicht en diplomatie. Het is aan te raden om goede afspraken met de bestuurder te maken, niet alleen over bijkomende bevoegdheden en advies- of instemmingsrechten, maar ook over bijvoorbeeld de fase waarin de medezeggenschap bij voorgenomen besluitvorming wordt betrokken en de overlegmomenten binnen een adviestraject. De ondernemingsraad kan deskundigen inschakelen, zoals een advocaat. Wij kunnen je uitstekend adviseren over alle aspecten van de medezeggenschap.

Recentelijk hebben we een ondernemingsraad begeleid bij een reorganisatie adviestraject. Toen werd weer duidelijk hoe belangrijk het is dat de ondernemingsraad alert is en alle informatie vraagt die nodig is om een voorgenomen besluit te kunnen beoordelen. Een negatief advies is veel krachtiger als het gepaard gaat met een goed doordacht alternatief. De bestuurder moest er wel eerst van doordrongen worden dat de ondernemingsraad de weg naar de Ondernemingskamer kende. Vervolgens is het advies met het alternatieve reorganisatieplan serieus onderzocht. Dat heeft geleid tot een aangepast besluit, waarover de ondernemingsraad positief adviseerde.

Neem contact met ons op

Expert(s) Medezeggenschap