Subsidies - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Subsidies

Subsidies

Subsidiebesluiten volgen elkaar op als schakels in een lange keten. Elke schakel heeft een eigen karakter, kent andere regels, heeft invloed op de volgende schakel in de ketting. Dat kenmerkt het subsidierecht.

De keten van besluiten:

 • De subsidieregeling vormt de basis voor de subsidie. Dit is de mal waarin schakels worden gevormd. De regeling bepaalt doelstellingen, wijze van verdeling etc.
 • De subsidieaanvraag is de eerste schakel van de keten. De subsidieaanvrager heeft met deze schakel veel invloed op de vorm en stevigheid van de keten.
 • De subsidiebeschikking wijst de aanvraag toe of af. Zij stelt de subsidieverplichtingen vast en bepaalt de omvang van het voorschot.
 • Als de activiteiten zijn afgerond, volgt de aanvraag om de subsidie vast te stellen. Het vaststellingsbesluit toetst of aan de subsidieverplichtingen is voldaan. Dit is vaak het laatste besluit van de keten. Dit besluit geeft de subsidieontvanger onvoorwaardelijk aanspraak op de uitbetaling van het geldbedrag. Bij een lagere vaststelling volgt echter nog een terugvorderingsbesluit.
 • Als een bestuursorgaan wil bezuinigingen of beëindigen, is dat vaak een onverwachte nieuwe schakel in de keten.

De aaneenschakeling van besluiten maakt het subsidierecht lastig. Als de subsidiebeschikking een onrealistische verplichting bevat, wordt u (subsidieontvanger) daarop afgerekend bij de vaststelling, zonder dat u daar iets aan kunt doen. De subsidiebeschikking kunt u niet meer ter discussie stellen. U had toen bezwaar moeten maken. Als subsidieaanvrager heeft u wel weer invloed op de eerste schakel in de keten, de subsidieaanvraag. Hierop zijn alle besluiten gebaseerd.

Onze klanten zijn non-profit organisaties in de welzijn- en culturele sector, bedrijven en gemeenten. Wij onderscheiden ons door onze brede expertise en ervaring en gevoel voor de dynamiek binnen het bestuursorgaan, de politiek en de organisatie. Door samenwerking met de secties arbeidsrecht en ondernemingsrecht adviseren wij ook over de gevolgen van de subsidiewijzigingen binnen uw organisatie.

Onze werkwijze in drie stappen:

 1. vraag verduidelijken
 2. advies
 3. eventueel rechtsbijstand.

Overzicht recente zaken

 • Advies aanbesteding jeugdzorg
 • Procedure nakoming overeenkomst aanbesteding Wmo
 • Advies en procedure bij beëindiging of bezuiniging gemeentelijke subsidie
 • Advies over NOW voor non-profit instelling
 • Procedure tegen gedeeltelijke afwijzing TVL
 • Advies subsidiëring theater: opdracht of subsidie?
 • Advies over lagere vaststelling en terugvordering innovatiesubsidie
 • Procedure tegen afwijzend besluit in subsidietender welzijnssector
 • Procedure tegen lagere vaststelling gemeentelijke subsidie kunsteducatie
 • Samenwerkingsovereenkomst bibliotheek en gemeenten
 • Advies curator faillissement van non-profit organisatie
 • Procedure curator lagere vaststelling/terugvordering welzijnssubsidies

Neem contact met ons op

Expert Subsidies