Lagere vaststelling - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Subsidies Lagere vaststelling

Lagere vaststelling

Als de activiteiten zijn afgerond, volgt de aanvraag om de subsidie vast te stellen. Het vaststellingsbesluit toetst of aan de subsidieverplichtingen is voldaan. Artikel 4:46 Awb geeft vier gronden waarop de subsidie later kan worden vastgesteld. Zijn deze grondslagen van toepassing?

Neem contact met ons op

Expert Lagere vaststelling