Wettelijke verdeling - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Erfrecht Wettelijke verdeling

Wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot/partner goed verzorgd blijft. De langstlevende krijgt de nalatenschap. Als er kinderen zijn krijgen die wel een erfdeel, maar dit erfdeel is nog niet opeisbaar dus hoeft nog niet te worden betaald door de langstlevende. Toch is het verstandig dat de hoogte van het erfdeel bij overlijden bij overlijden van de eerste ouder al duidelijk vast te leggen zodat hier later geen discussies over kan ontstaan. Wij kunnen zowel de langstlevende als de kinderen helpen om dit aan te kaarten en adviseren hoe de hoogte van de vordering dient te worden vastgesteld en welke informatie hiervoor nodig is.
Pas als de langstlevende overlijdt is de vordering opeisbaar. In sommige gevallen is de vordering van de kinderen eerder opeisbaar. De kinderen kunnen daarbij ook een beroep doen op wilsrechten ofwel  vragen het erfdeel veilig te stellen of soms al te betalen bijvoorbeeld als er een stiefouder is of als de langstlevende weer trouwt.

Wilsrechten

De kinderen hebben vaak een vordering in geld op de langstlevende ouder. Die vordering kunnen ze pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende, maar er zijn eerder al momenten dat ze de vordering kunnen opeisen door een beroep te doen op hun wilsrechten. Op drie momenten kunnen wilsrechten worden ingeroepen:

  • als de langstlevende het voornemen heeft weer te gaan trouwen,
  • als de langstlevende die hertrouwd is, komt te overlijden (waardoor de vordering vanwege degene die het eerst was overleden opeisbaar wordt en waardoor de vordering op de langstlevende opeisbaar wordt),
  • als de stiefouder overlijdt.

 

Neem contact met ons op

Expert(s) Wettelijke verdeling