Reorganisaties - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Arbeidsrecht Reorganisaties

Reorganisaties

Hoe groter de onderneming, hoe meer er komt kijken bij een reorganisatie of herstructurering. Het is belangrijk om tevoren een stappenplan met een tijdspad op te stellen, zeker als er ontslagen gaan vallen. Met een goede voorbereiding kun je bijna alle reorganisaties vlot en succesvol afronden! Wat is de aanleiding voor de reorganisatie en wat is er gedaan om gedwongen ontslag te voorkomen? Is het afspiegelingsbeginsel correct toegepast? Als je vanwege bedrijfseconomische redenen bij het UWV een ontslagaanvraag moet indienen, passeren alle stappen in het reorganisatieplan als het ware de revue.

Bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel is het bijvoorbeeld van belang dat de functieomschrijvingen nog kloppen. En als er een ondernemingsraad is, moet je ruim van tevoren het adviestraject in gang zetten. Bij een collectief ontslag ga je ook met de vakbonden in gesprek en wordt vaak een sociaal plan verwacht.

Regelmatig begeleiden we gesubsidieerde instellingen bij reorganisaties vanwege stopzetten of verminderen van subsidie. Dan schuift er nog een partij aan de onderhandelingstafel aan, namelijk de subsidieverstrekker, vaak een gemeente. Omdat de subsidiebeschikking een deadline meebrengt, is het belangrijk om voortvarend een reorganisatie op touw te zetten en tot een goed einde te brengen. Wij zijn hier heel bedreven in.

Neem contact met ons op

Expert(s) Reorganisaties