Arbeidsvoorwaarden en -contracten - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Arbeidsrecht Arbeidsvoorwaarden en -contracten

Arbeidsvoorwaarden en -contracten

Een goed contract is het halve werk. Heldere arbeidsvoorwaarden voorkomen veel problemen. Geschillen zijn dan ook vaak terug te voeren op onduidelijkheden in de arbeidsovereenkomst.

Bij flexibele arbeidsovereenkomsten moet duidelijkheid bestaan over bijvoorbeeld:

  • de aard van de overeenkomst (is er wel sprake van een arbeidsovereenkomst?)
  • de omvang van de overeenkomst en de hoogte van de beloning, en
  • het moment waarop een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Bij vaste overeenkomsten zal het eerder gaan om de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

  • de re-integratie- en loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte
  • het aantal vakantiedagen en het opnemen van vakantie
  • de aanspraken op variabele beloningen en de opbouw van pensioen
  • het recht op bijzondere vormen van verlof, zoals zorg- en ouderschapsverlof
  • concurrentie- en relatiebedingen
  • de vergoeding van kosten van scholing en opleiding etc.

Cao’s en bedrijfsregelingen zijn vaak medebepalend voor de rechten en verplichtingen. Soms spelen ook internationale regelingen en grondrechten (zoals bijvoorbeeld gelijke behandeling) een rol.

Een bijzondere arbeidsrelatie is die tussen een statutair bestuurder en een vennootschap. Daar ontmoeten het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht elkaar. Ook daarover adviseren wij.

In onvoorziene situaties kan een wijziging van de arbeidsvoorwaarden een oplossing bieden. De behoefte daaraan ontstaat bij werkgevers vaak om economische redenen (een reorganisatie, de coronacrisis), bij werknemers zal het meestal gaan om meer persoonlijke redenen, zoals de wens om aanpassing van de werktijden in verband met leeftijd of zorgverlof. In al die gevallen gelden wettelijke en contractuele beperkingen en is het raadzaam zich goed te laten adviseren.

Neem contact met ons op

Expert(s) Arbeidsvoorwaarden en -contracten