De scholingsplicht van de werkgever (TRA 2015/24) - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties De scholingsplicht van de werkgever (TRA 2015/24)

De scholingsplicht van de werkgever (TRA 2015/24)

Mr. D.J.B. de Wolff 1 Praktijk
TRA 2015/24

Door de invoering van de WWZ geldt per 1 juli 2015 dat een werkgever werknemers in staat moet stellen scholing te volgen. In aansluiting hierop kan een werkgever de arbeidsovereenkomst in beginsel alleen beëindigen als hiervoor een redelijke grond bestaat en herplaatsing van de werknemer in een andere functie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Tevens kan een werknemer niet wegens disfunctioneren ontslagen worden als de ongeschiktheid het gevolg is van onvoldoende zorg voor scholing. De nieuwe scholingsbepaling en de relatie met het ontslagrecht in de WWZ.

Lees meer over