Fusie/ontbinding rechtspersonen - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Ondernemingsrecht Fusie/ontbinding rechtspersonen

Fusie/ontbinding rechtspersonen

Door een fusie worden twee of meer rechtspersonen samengebracht tot een rechtspersoon. De redenen daarvoor kunnen verschillend zijn. Een rechtspersoon houdt op te bestaat of de samenwerking wordt geïntensiveerd. Wij adviseren bestuurders over de aandachtspunten in het gehele traject, van het voornemen tot een fusie tot het tekenen van de aktes.

Als een rechtspersoon ophoudt te bestaan volgt ontbinding en vervolgens de vereffening van de rechtspersoon. Wij adviseren bestuurders over alle aandachtspunten en de keuzen die dan kunnen worden gemaakt

Neem contact met ons op

Expert(s) Fusie/ontbinding rechtspersonen