Ontslag, beëindiging arbeidsovereenkomst - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Arbeidsrecht Ontslag, beëindiging arbeidsovereenkomst

Ontslag, beëindiging arbeidsovereenkomst

Wie aan het arbeidsrecht denkt, denkt aan ontslag. Op zich niet vreemd: elke arbeidsovereenkomst eindigt ook een keer. Een beëindiging van een arbeidsovereenkomst gaat bovendien vaak met meer emoties gepaard dan het aangaan daarvan. Voor werknemers komt daar vaak nog (financiële) onzekerheid bij.
Als de wegen van werkgever en werknemer moeten scheiden, dan is het voor alle partijen beter als zij procedures vermijden en overeenstemming bereiken over een beëindigingsregeling. Dat doet ook recht aan de langdurige relatie die zij vaak met elkaar hebben gehad.
Goed advies maakt het mogelijk een juiste inschatting te maken van de juridische posities en kansen en risico’s bij onderhandelen en procederen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

  • de einddatum en de arbeidsvoorwaarden tot die datum;
  • de hoogte van de ontslagvergoedingen;
  • de gehoudenheid aan concurrentie- of relatiebedingen, en
  • de aanspraken op uitkeringen.

Als een regeling niet haalbaar is, kan de rechter worden ingeschakeld. Een procedure levert echter lang niet altijd een beter resultaat op dan een regeling. Bovendien kost procederen tijd, energie en geld. Of wij nu werkgevers of werknemers bijstaan, ons streven zal altijd zijn gericht op het bereiken van een optimaal resultaat.

Neem contact met ons op

Expert(s) Ontslag, beëindiging arbeidsovereenkomst