Benadeling ziektewet en ontslag op staande voet (TRA 2021/90) - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties Benadeling ziektewet en ontslag op staande voet (TRA 2021/90)

Benadeling ziektewet en ontslag op staande voet (TRA 2021/90)

TRA 2021/90
Centrale Raad van Beroep 14 april 2021, 19/3314 ZW
m.nt. mr. P.S. Fluit
Art. 45 lid 7 ZW; art. 7:678 BW
RSV 2021/103
NJB 2021/1348
AB 2021/228
ECLI:NL:CRVB:2021:828

Feiten
Een administratief medewerker meldt zich op 1 mei 2017 ziek met zwangerschapsklachten. Met ingang van 23 september 2017 wordt er een uitkering op grond van de wet arbeid en zorg toegekend tot 30 december 2017. Vervolgens
heeft de werkgever betrokkene op 3 januari 2018 op staande voet ontslagen wegens het verduisteren van geld van haar werkgever. De werkgever heeft op 9 januari 2018 de medewerker ziekgemeld bij het UWV. Het UWV heeft de
ziektewetuitkering na afloop van de zwangerschapsuitkering geweigerd, omdat het dienstverband tijdens ziekte is beëindigd en de administratief medewerker zich heeft neergelegd bij die beëindiging. Ze heeft geen verweer gevoerd tegen het ontslag op staande voet. In bezwaar handhaaft het UWV zijn standpunt dat het betrokkene verweten kan worden dat ze het ontslag op staande voet niet heeft aangevochten. De rechtbank heeft het beroep van de medewerker ongegrond verklaard. De rechtbank merkt daarbij op dat juist als de stelling door de werknemer wordt betrokken dat zij tot het verduisteren van geld is gekomen onder invloed van ziekte, dan had van haar verwacht mogen worden dat
ze geprotesteerd had tegen het ontslag op staande voet.

Lees meer over