Aandachtspunten bij de verzekeringsgeneeskundige beoordeling chronische vermoeidheid (TRA 2020/59) - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties Aandachtspunten bij de verzekeringsgeneeskundige beoordeling chronische vermoeidheid (TRA 2020/59)

Aandachtspunten bij de verzekeringsgeneeskundige beoordeling chronische vermoeidheid (TRA 2020/59)

TRA 2020/59
Centrale Raad van Beroep 8 januari 2020, 18/2186 WIA-T
m.nt. mr. P.S. Fluit
Art. 6 WIA
ABkort 2020/58
NJB 2020/243
RSV 2020/29
ECLI:NL:CRVB:2020:29

Feiten
Werknemer werkzaam als automatenoperator voor ruim
40 uur per week meldt zich ziek met psychische klachten.
Na einde wachttijd wordt hij met ingang van 18 april 2011
in aanmerking
gebracht voor een WGA-uitkering. Het
UWV stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast op
100%. Er zijn onvoldoende functies te duiden, gezien de
beperkingen die de verzekeringsarts heeft vastgesteld.
Per einde loongerelateerde WGA-uitkering, 18 september
2012, maakt de verzekerde aanspraak op een loonaanvullingsuitkering,
want hij is 80-100% arbeidsongeschikt. In
het kader van een herbeoordeling
in 2016 worden minder
beperkingen gesteld en beëindigt het UWV de WGAuitkering
per 1 januari
2017, omdat verzekerde minder
dan 35% arbeidsongeschikt wordt geacht.

Lees meer over