Executeur - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Erfrecht Executeur

Executeur

Vaak staat in een testament de benoeming van een executeur. Hoofdregel is dat een executeur de nalatenschap beheert. Hij moet ‘de boedel’ beschrijven en daaruit de schulden betalen. Hij zorgt voor de aangifte erfbelasting.
Een executeur kan meer bevoegdheden hebben.

De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen. Zolang er een executeur is, kunnen de erfgenamen niet zelf over de erfenis beschikken.

Als de executeur klaar is met zijn taken, informeert hij de erfgenamen. Hij doet dat door ‘rekening en verantwoording’ af te leggen. Pas daarna kunnen de erfgenamen de erfenis verdelen.

Legaten

In een testament kan een erflater legaten noemen, waarbij erflater aangeeft aan wie hij bijvoorbeeld geld of een onroerend goed wil geven. De personen die een legaat krijgen hebben een vordering op de nalatenschap. Die legaten moeten eerst betaald of afgegeven worden, voordat de nalatenschap klaar ligt voor verdeling. Soms is de hoogte van een legaat niet duidelijk of bestaat het onroerend goed niet meer. Wij kunnen adviseren hoe een executeur of hoe erfgenamen of vereffenaars met legaten om kunnen gaan. We adviseren ook degenen die een legaat krijgen hoe dit op te eisen.

Neem contact met ons op

Expert(s) Executeur