Pieter Fluit - Stadhouders Advocaten
Home Ons team Pieter Fluit

Pieter Fluit

‘Voordat ik advocaat werd, was ik wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Daar heb ik veel juridische kennis opgedaan en geleerd om informatie en argumenten te analyseren. Het mooie aan de advocatuur is dat je daarop verder bouwt, maar tegelijk veel praktischer bezig bent. Het is bevredigend om naar een concreet resultaat toe te werken. Samen met je cliënt.’

Pieter Fluit is sinds 2001 aan Stadhouders Advocaten verbonden en gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland (VAAMN). Daarnaast is hij plaatsvervangend lid van de SER Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

Daarnaast publiceert Pieter regelmatig over arbeidsrecht en sociale zekerheid, en treedt op dat terrein ook vaak op als docent. Hij is mede-auteur van Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht en mede-auteur Tekst & Commentaar Arbeidsrecht. Ook is Pieter samensteller van de wetgevingsbundel sociale zekerheidsrecht en medeauteur van het boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’.   Sinds 2013 is Pieter lid van Beroepscommissie van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast is hij sinds medio 2018 raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag.

Expertise