Ziekte en re-integratie - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Arbeidsrecht Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie

De verzuimbegeleiding van zieke werknemers verloopt meestal goed. Maar soms gaat het fout. Een medewerker werkt niet mee aan het onderzoek van de bedrijfsarts of is het niet eens met het advies. Of het is onduidelijk of hervatting kan plaatsvinden in de eigen organisatie. Ook kunnen er vragen rijzen over het recht op loon tijdens ziekte. Horen de verschillende toeslagen tot het loon? Mag de zieke werknemer in de leaseauto blijven rijden? Kan de werkgever het loon stopzetten als de werknemer niet meewerkt aan herstel of werkhervatting?

Onduidelijkheid over de rechten en plichten van een zieke werknemer en de werkgever kan tot conflicten leiden. De verhoudingen kunnen vertroebelen en dit kan de werkhervatting belemmeren.

Ontslag van een langdurig zieke werknemer is in het algemeen niet eerder dan na twee jaar ziekte mogelijk. Het UWV zal dan toetsen of een werkgever bij de begeleiding steken heeft laten vallen. Als dat het geval is, moet de werkgever het loon blijven doorbetalen. Van werknemers die weigeren aan werkhervatting mee te werken kan een werkgever soms ook al eerder afscheid nemen.

De regels over ziekte en re-integratie van medewerkers kunnen tot complexe – en dure – problemen leiden. De oplossing begint met grondige kennis van die regels. Die hebben onze advocaten volop in huis.

Neem contact met ons op

Expert(s) Ziekte en re-integratie