Oordeel bedrijfsarts leidend bij loonsanctie (TRA 2021/10) - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties Oordeel bedrijfsarts leidend bij loonsanctie (TRA 2021/10)

Oordeel bedrijfsarts leidend bij loonsanctie (TRA 2021/10)

TRA 2021/10
Kamerstukken
II 2020/21, 35589, nr. 2

De regering stelt voor om artikel 65 WIA aldus te wijzigen dat bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer leidend wordt. Het wetsvoorstel is in september 2020 ingediend bij de Tweede Kamer en moet nog worden aangenomen (op het moment van het schrijven van dit stuk). Deze bijdrage vormt een commentaar op dit wetsvoorstel.

Lees meer over