Internationale kinderontvoering - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Internationaal familierecht Internationale kinderontvoering

Internationale kinderontvoering

Wanneer uw (ex-)partner uw kind zonder uw toestemming meeneemt naar een ander land en weigert uw kind terug te brengen, kan sprake zijn van internationale kinderontvoering.

Om te kunnen bepalen of dat zo is, moet onder andere duidelijk worden:

  • Wie het gezag over de kinderen heeft. Als u beiden gezag heeft, kan de andere ouder uw kind in beginsel niet zonder uw toestemming meenemen naar een ander land.
  • Waar uw kind eerst woonde en waar uw kind nu is. Zowel de Nederlandse regels als de regels van het land waar het kind nu is spelen een rol.

Bij de beantwoording van deze vragen is het Haags Kinderontvoeringsverdrag van 1980 van toepassing. Dit Verdrag geeft aan wanneer sprake is van internationale kinderontvoering. Het doel van het Verdrag is internationale kinderontvoering te voorkomen. En daarnaast om ervoor te zorgen dat een ontvoerd kind zo snel mogelijk terugkeert naar het land waar het vandaan komt. Voor meer informatie zie ook  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-kinderontvoering .

Wij kunnen u advies geven over de mogelijkheden die u heeft en, zo nodig en mogelijk, ons namens u inzetten voor de terugkeer van uw kind.

Neem contact met ons op

Expert Internationale kinderontvoering