Verdeling erfenis - Stadhouders Advocaten
Home Expertise Erfrecht Verdeling erfenis

Verdeling erfenis

Aanvaarden of verwerpen
Erfgenamen kunnen kiezen om een erfenis:

  • zuiver te aanvaarden
  • te aanvaarden ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’ (beneficiair aanvaarden)
  • te verwerpen.

Als u niet zeker weet of een erfenis negatief is, dus dat de schulden groter zijn dan de bezittingen, is het advies om te aanvaarden ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’.

U wordt dan wel erfgenaam, maar u erft geen negatieve nalatenschap.

U moet daarvoor een verklaring afleggen. Dit kunt u zelf doen bij (de griffie van) de rechtbank in uw woonplaats.

Op de website van de rijksoverheid kunt u heldere informatie vinden over het aanvaarden van een erfenis (Moet ik een erfenis aanvaarden? | Rijksoverheid.nl)

Testamentair bewind
In een testament kan een bewindvoerder worden benoemd die het nalatenschapsvermogen of een deel daarvan na overlijden beheert. Soms wordt het bewind ingesteld voor degene die een nalatenschap ontvangt, bijvoorbeeld voor een minderjarige die erft, maar ook voor iemand die mogelijk niet goed met zo’n vermogen kan omgaan. De bewindvoerder maakt een beschrijving van de goederen die onder het bewind vallen.

Vaststelling vaderschap
Soms komt het voor dat de biologische vader een kind niet heeft erkend. Het vaderschap kan alsnog worden vastgesteld, ook na overlijden. Dan moet wel worden aangetoond dat erflater de verwekker is van het kind. Een kind kan dan alsnog erfgenaam worden (met terugwerkende kracht).

Neem contact met ons op

Expert(s) Verdeling erfenis