De arbeidsovereenkomst onder ontbindende voorwaarde en de Wet werk en zekerheid (TRA 2017/25) - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties De arbeidsovereenkomst onder ontbindende voorwaarde en de Wet werk en zekerheid (TRA 2017/25)

De arbeidsovereenkomst onder ontbindende voorwaarde en de Wet werk en zekerheid (TRA 2017/25)

De strekking van het ontslagrecht kan tot nietigheid leiden van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst. Nu de Wwz het ontslagrecht fundamenteel heeft gewijzigd, wordt onderzocht wat daarvan het effect is op de rechtsgeldigheid van ontbindende voorwaarden. De herplaatsingsplicht en de wijzigingen in de rechtspositie van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunnen betekenis hebben voor de geldigheid van een ontbindende voorwaarde. Een uitzendbeding in een payrollovereenkomst staat haaks op de verbetering van de ontslagbescherming van de payrollwerknemer. Hoe snel een werknemer in actie moet komen als de werkgever zich op een nietige ontbindende voorwaarde beroept, is geen uitgemaakte zaak.

Lees meer over