Verduidelijking omzetbegrip NOW - Stadhouders Advocaten
Home Actueel Verduidelijking omzetbegrip NOW

Verduidelijking omzetbegrip NOW

02-08-2021

Dit artikel is meer dan 12 maanden maanden geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn

Veel non-profitorganisaties hebben noodsteun op grond van de NOW-regelingen aangevraagd. Sommige instellingen ontvangen daarnaast financiële steun van andere overheidsinstellingen. Telt deze laatste steun mee als omzet voor de NOW regeling?

Het kabinet geeft in een brief aan de Tweede Kamer van 9 december meer duidelijkheid. “Voor alle andere coronagerelateerde subsidies wordt als uitgangspunt gehanteerd dat als een subsidie volgens het jaarrekeningenrecht als omzet wordt gezien voor de onderneming, het ook omzet is voor de NOW.” Omzet is in het jaarrekeningenrecht omschreven als “de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming.” Bij non-profitorganisaties wordt in plaats van omzet vaak over baten gesproken. Ook hier gaat het om baten die aan de reguliere activiteiten van de organisatie te koppelen zijn.

Een aantal voorbeelden in de brief illustreren wat bedoeld is. Extra subsidie  uit een gemeentelijk fonds voor aanpassingen  om een onderneming klaar te maken voor de 1,5-meter samenleving, is geen omzet volgens het jaarrekeningenrecht. Een huurverlaging of –kwijtschelding kwalificeert voor een restaurant niet als omzet voor de NOW. De huurverlaging ziet voor een restaurant namelijk op de kosten voor de bedrijfsvoering, niet op de reguliere manier van inkomen verwerven: gasten voorzien van een maaltijd. Voor een non-profitorganisatie zou dit ook kunnen opgaan, als verhuur, zoals  zaalverhuur, geen onderdeel is van haar regulier bedrijfsvoering.

Niet alle vragen zijn beantwoord. Een andere vraag luidt: hoe moet de financiële steun van de andere overheidsinstellingen dan worden gekwalificeerd? Vaak is dat nog niet helemaal duidelijk, omdat de regelingen nog moeten worden gepubliceerd of uitgewerkt. Er volgt nog een verduidelijking die wordt gepubliceerd op de website rijksoverheid.nl.

Neem bij vragen contact met ons op: Peter Volk en Clemens Mesker.

Lees meer over