Subsidies voor dummies, les 2: de subsidievaststelling - Stadhouders Advocaten
Home Actueel Subsidies voor dummies, les 2: de subsidievaststelling

Subsidies voor dummies, les 2: de subsidievaststelling

02-08-2021

Dit artikel is meer dan 12 maanden maanden geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn

We zijn alweer bijna halverwege 2021. Waarschijnlijk dient jouw organisatie voor 1 juni de aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Waarop moet je letten?

Waaraan moet de aanvraag voldoen? 
Het vaststellingsbesluit stelt vast welke aanspraak de subsidieontvanger heeft op de ontvangen subsidievoorschotten. De subsidieontvanger verantwoordt in de aanvraag tot vaststelling de subsidie-uitgaven. Aangetoond wordt dat de activiteiten hebben plaatsgevonden conform de subsidieverplichtingen. En er wordt rekening en verantwoording afgelegd over de uitgaven en inkomsten. Bij boekjaarsubsidies vereist de wet een financieel verslag/ jaarrekening en een activiteitenverslag. In de subsidieregeling zijn vaak specifieke eisen aan de verantwoording gesteld.

Niet te veel focus op jaarrekeningrecht
In de praktijk besteden organisaties bij de financiële verslaglegging in de jaarrekening veel aandacht aan de boekhoudkundige verantwoording door de accountant. Maar let op: de subsidie wordt niet vastgesteld op basis van de jaarrekening, maar op basis van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten. De Raad van State herinnerde een expertisecentrum voor jeugd en welzijn recent hieraan. De stichting moest verhuizen naar een goedkoper kantoorpand, omdat de provincie per 1 juli 2017 de subsidie beëindigde. Ze kon de huur van haar pand echter pas opzeggen tegen 1 juli 2018. De stichting had dus nog een jaar huur (EUR 207.000,-) te betalen. Bij de aanvraag voor de subsidievaststelling boekte de stichting de huurbetaling in de halfjaarrekening als voorziening leegstaand pand. Dat was conform het jaarrekeningrecht. De provincie wilde echter geen acht slaan op deze voorziening en stelde de subsidie lager vast. Dat was correct volgens de rechter: na 1 juli 2017 was de subsidie beëindigd, de werkelijke kosten van de huurbetaling vielen buiten die subsidieperiode. Wat had de stichting wel kunnen doen? Bezwaar maken tegen de beëindigingsbeslissing en aangeven dat ze de huurovereenkomst niet op tijd zou kunnen beëindigen!

Lees ook: Subsidie voor dummies, les 1: de aanvraag.

Meer weten? Neem dan contact met mij op.
Clemens Meskermesker@stadhouders.nl.

Lees meer over