Goede voornemens? Hoe zit het met het goede voornemen van vorig jaar: toepassen van de Wet TVA? - Stadhouders Advocaten
Home Actueel Goede voornemens? Hoe zit het met het goede voornemen van vorig jaar: toepassen van de Wet TVA?

Goede voornemens? Hoe zit het met het goede voornemen van vorig jaar: toepassen van de Wet TVA?

09-01-2023

Werkgevers opgelet, met ingang van 1 augustus 2022 is de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (Wet TVA) van toepassing. Wat betekent dit voor jouw organisatie? De wet heeft een grote impact op o.a. studiekostenbedingen, onvoorspelbare arbeid, het verbod op nevenactiviteiten, opzegverboden en administratieve zaken. Je kennis van de eerste drie effecten zal ik kort opfrissen. Op de andere effecten kom ik in een volgende editie terug.

Scholing
Het opnemen van een studiekostenbeding was gebruikelijk. Maar die mogelijkheid is met de komst van de Wet TVA beperkt. Een werkgever kan de studiekosten niet langer onbeperkt verhalen op de werknemer als het gaat om verplichte scholing, denk aan scholing om beroepskwalificaties te behouden. Daarnaast moet de werknemer de gelegenheid krijgen om de verplichte scholing onder arbeidstijd te volgen.

Onvoorspelbare arbeid

Bij een flexibel contract (denk aan een oproepkracht) weet de werknemer niet op voorhand op welke momenten hij ingezet gaat worden. Om het privéleven van oproepkrachten te beschermen verplicht de Wet TVA de werkgever om de werknemer op de hoogte te stellen van deze onvoorspelbaarheid en om te informeren over welke dagen de werknemer verplicht kan worden om te werken en over een minimale oproeptermijn. Buiten deze verplichte dagen of uren mag de oproepkracht diensten weigeren.

Beperking verbod op nevenactiviteiten

Jouw werknemer verbieden om naast zijn baan andere werkzaamheden te verrichten is door de intreding van de Wet TVA niet langer toegestaan, tenzij er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Die rechtvaardigingsgrond moet dan wel in de arbeidsovereenkomst staan en moet uiteraard ook hout snijden. Denk bijvoorbeeld aan gezondheid en veiligheid of de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Voor meer informatie en advies over de gevolgen van de Wet TVA voor jouw organisatie kun je contact opnemen met Madeleine Stefels, stefels@stadhouders.nl.

Lees meer over