Let op de bestuurstermijn! - Stadhouders Advocaten
Home Actueel Let op de bestuurstermijn!

Let op de bestuurstermijn!

17-02-2022

Dit artikel is meer dan 9 maanden maanden geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn

In de statuten staat vaak dat een bestuurslid voor een bepaalde bestuurstermijn wordt benoemd. Bijvoorbeeld twee of vier jaar. Na afloop van een bestuurstermijn kan het bestuurslid herbenoembaar zijn. Een bestuurslid moet dan wel opnieuw worden benoemd door het orgaan dat het bestuurslid mag benoemen. Dat is: de algemene ledenvergadering, de raad van toezicht of de overige bestuursleden. Het niet opnieuw benoemen, kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van het bestuur.

Herbenoeming vindt te laat plaats

Dit was bijvoorbeeld het geval bij een vereniging waarbij de bestuurstermijn van zowel de voorzitter als een ander bestuurslid was verstreken. Volgens de statuten van de vereniging worden bestuurders benoemd voor een periode van vier jaar. De bestuursleden waren beiden in juli 2017 benoemd. Vóór juli 2021 had een algemene ledenvergadering moeten plaatsvinden, waarop had moet worden gestemd over de nieuwe samenstelling van het bestuur. Maar, pas op 27 november 2021 wordt een algemene ledenvergadering gepland.

Een lid van de vereniging stelt zich vervolgens op het standpunt dat de bestuurstermijn van de twee bestuursleden is verlopen en zij automatisch geen bestuurslid meer zijn. Het bestuur meent van niet. Volgens het bestuur is een overschrijding van vier maanden van beperkte duur en kan die overschrijding het bestuur niet worden verweten vanwege de corona-maatregelen. De twee bestuursleden weigeren te vertrekken. Het lid van de verenging stapt naar de voorzieningenrechter.

Uitspraak: geen bestuurslid meer

De rechter oordeelt dat een overschrijding van vier maanden geen beperkte termijn is. Verder wijst de rechter op de Wet Tijdelijke Voorzieningen die in de mogelijkheid van een elektronische vergadering voorziet. Corona is geen excuus. De onterechte overschrijding van de bestuurstermijn betekent dat de bestuursleden van rechtswege geen onderdeel meer zijn van het bestuur. De rechter veroordeelt de vereniging een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen, waarop een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid worden benoemd.

Rooster van aftreden

Deze uitspraak laat zien dat het belangrijk is om de bestuurstermijnen scherp in de gaten te houden en tijdig een bestuurslid opnieuw te benoemen. Doe je dit niet, dan is het bestuurslid automatisch geen bestuurslid meer. Tip: houd een rooster van aftreden bij en zet een (her)benoeming tijdig op de agenda.

Hanna Hoegee

Lees meer over