Actueel - Stadhouders Advocaten

Soms is een bestuurder ook gewoon werknemer

Minder ontslagbescherming We weten allemaal wel globaal dat een statutair bestuurder minder ontslagbescherming heeft dan een ‘gewone’ werknemer. Een rechtsgeldig genomen ontslagbesluit heeft automatisch...

Decharge en finale decharge: even opfrissen…

Als aan jou als bestuurder decharge is verleend, kan de rechtspersoon je niet meer aanspreken op onbehoorlijke taakvervulling. Dat geldt dus ook voor bestuurders...

Wees beducht voor het civielrechtelijk bestuursverbod

Sinds 1 juli 2016 kan de rechter een bestuurder van een failliete rechtspersoon, verbieden om bestuurder te zijn. Dit is het nieuwe bestuursverbod. Wat...

Corona: mag je een vaccinatiebewijs verplichten?

Particuliere instellingen en bedrijven hebben de vrijheid om eigen beleid te maken voor toegang tot voorzieningen, zoals festivals en concerten of zorg- en onderwijsvoorzieningen....

Vrijstelling van werk bij normering topinkomens

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft tot doel inkomens en ontslagvergoedingen te maximeren van bestuurders en toezichthouders werkzaam bij de overheid of semipublieke sectoren,...

Vrijstelling van werk bij normering topinkomens

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft tot doel inkomens en ontslagvergoedingen te maximeren van bestuurders en toezichthouders werkzaam bij de overheid of semipublieke sectoren,...