Arbeidsrecht in de Praktijk 13e druk - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties Arbeidsrecht in de Praktijk 13e druk

Arbeidsrecht in de Praktijk 13e druk

In juni 2022 verscheen alweer de dertiende druk van het boek Arbeidsrecht in de praktijk, een boek dat sinds 1998 wordt geschreven door de advocaten van Stadhouders Advocaten. Sindsdien is het boek elke twee jaar volledig geactualiseerd. Aan de dertiende druk werd meegewerkt door Pieter Fluit, Dirk van Genderen, Peter Volk en Diana de Wolff.

Ook in deze dertiende druk zijn de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak verwerkt, onder meer op het gebied van de vraag wanneer een bepaalde wijze van werken tot een arbeidsovereenkomst leidt, flexcontracten, het ontslagrecht, privacy, cao-recht en medezeggenschap en concurrentiebeperking en vele andere thema’s.

Arbeidsrecht in de praktijk
 beschrijft het arbeidsrecht vanaf het moment waarop een vacature ontstaat tot en met de afwikkeling van een beëindigde arbeidsovereenkomst. De verschillende onderwerpen worden uiteengezet aan de hand van dagelijkse praktijksituaties met verwijzingen naar toepasselijke regels, rechtspraak en literatuur en met praktische tips. Naast het individuele arbeidsrecht is er aandacht voor de sociale zekerheid, de cao, medezeggenschap en het procesrecht.

Door deze opzet – met name door de vele verwijzingen naar relevante, recente jurisprudentie en literatuur – is het boek niet alleen geschikt voor juristen, maar ook voor niet-juristen die regelmatig met vragen over het arbeidsrecht te maken hebben, zoals hr-adviseurs, bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, vakbonden en accountants. Arbeidsrecht in de praktijk wordt veel gebruikt op hogescholen en praktijkgerichte opleidingen in het arbeidsrecht.

Lees meer over