Oproepovereenkomst - Oproepkracht in 2020: Wab gebeurt er nu? (TRA 2020/4)
Home Publicaties Oproepkracht in 2020: Wab gebeurt er nu? (TRA 2020/4)

Oproepkracht in 2020: Wab gebeurt er nu? (TRA 2020/4)

De wetgever heeft aanleiding gezien om met de Wab de regeling van de oproepovereenkomst (art. 7:628a BW) aan te passen, onder meer door in de wet een definitie van de oproepovereenkomst op te nemen, de werkgever te verplichten een vaste arbeidsomvang aan te bieden en door een minimale oproeptermijn vast te stellen. Het overgangsrecht bij de Wab zorgt er bovendien voor dat de eerste gevolgen van de wijziging zich al in januari 2020 voordoen. De wijzigingen roepen een aantal belangrijke vragen op, die niet door de wetgever zijn beantwoord, maar voor de praktijk wel relevant zijn. Het eerste lid van artikel 7:628a BW zorgde al voor de verrassende rechtspraak over de omvang van de loonaanspraak bij oproeparbeid, de kans is groot dat ook de nieuwe leden 2 tot en met 11 tot de nodige rechtsvragen zullen leiden. En of de oproepkracht daar nou beter van wordt.