Dirk van Genderen - Stadhouders Advocaten
Home Ons team Dirk van Genderen

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is advocaat sinds 1982. Sinds 1994 is hij verbonden aan Stadhouders Advocaten.

Dirk heeft zich in de loop van de jaren volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Maar arbeidsrecht is voor hem veel meer dan zijn specialisatie als advocaat.
Zo treedt hij met grote regelmaat op als docent bij specialisatieopleidingen, onder meer ten behoeve van de advocatuur en de rechterlijke macht, vakbonden en het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook voor beroepsgroepen die in hun praktijk veel met het arbeidsrecht in aanraking komen, zoals accountants en bedrijfs- en verzekeringsartsen.

Daarnaast is hij bestuurslid van de landelijke specialistenvereniging voor arbeidsrechtsadvocaten, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), bestuurslid van de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland (VAAMN) en lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).

Dirk is verder kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank in Den Haag en auteur van verschillende publicaties over het arbeidsrecht en medeauteur van onder meer het handboek voor arbeidsjuristen ‘Arbeidsrecht in de praktijk’.

Expertise