Wbtr: aansprakelijkheid van toezichthouders - Stadhouders Advocaten
Home Actueel Wbtr: aansprakelijkheid van toezichthouders

Wbtr: aansprakelijkheid van toezichthouders

02-08-2021

Dit artikel is meer dan 12 maanden maanden geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn

Voor de meeste rechtspersonen is de aansprakelijkheid van toezichthouders (raad van toezicht) al geregeld. Denk aan commerciële verenigingen, commerciële stichtingen en BV’s. Maar vanaf 1 juli 2021 kunnen ook toezichthouders van niet-commerciële verenigingen en stichtingen aansprakelijk zijn.

Per 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De Wbtr verduidelijkt de taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouders. Ook regelt de Wbtr de aansprakelijkheid in geval de raad van toezicht haar taak onbehoorlijk vervult.

Taken van de toezichthouder
Toezichthouders hebben als taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De toezichthouders hebben verder tot taak het bestuur met raad bij te staan. In de statuten kunnen overigens aanvullende bepalingen over de taken en bevoegdheden van de toezichthouders worden opgenomen.

Aansprakelijkheid
Als toezichthouders hun taak onbehoorlijk vervullen, kunnen zij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schade die daar het gevolg van is. Niet elke verkeerde beslissing van de toezichthouder leidt tot aansprakelijkheid.  Er moet sprake zijn van ernstige verwijtbaarheid. Dan gaat het om handelingen die geen enkel redelijk denkend persoon onder dezelfde omstandigheden had verricht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het nemen van onverantwoorde risico’s of wanneer sprake is van tegenstrijdige belangen.

Aanbeveling
Ben je toezichthouder van een vereniging of stichting? Verricht je taken dan met de nodige zorg en aandacht en altijd in het belang van de vereniging of stichting. Controleer of je voor aansprakelijkheid bent verzekerd.

Vragen over de Wbtr? Neem dan contact op met Hanna Hoegee (hoegee@stadhouders.nl).

Lees meer over