Huurovereenkomst ontbonden wegens onderverhuur via Airbnb (JHV 2021/2) - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties Huurovereenkomst ontbonden wegens onderverhuur via Airbnb (JHV 2021/2)

Huurovereenkomst ontbonden wegens onderverhuur via Airbnb (JHV 2021/2)

Gerechtshof Den Haag
10 november 2020, 200.271.996,
ECLI:NL:GHDHA:2020:2109
(mr. G. Dulek-Schermers, mr. J.J. van der
Helm, mr. J.I. de Vreese-Rood)

Noot mr. Clemens Mesker

Onderverhuur. Airbnb. Ontbinding.
[BW art. 6:265, 7:244]

Stadswonen Rotterdam verhuurt zelfstandige woonruimte aan studenten en jongeren. De huurovereenkomst verbiedt onderverhuur. Na klachten van een buurvrouw over in- en uitloop van gasten doet Stadswonen onderzoek naar onderverhuur. Huurder blijkt via Airbnb in januari dertien nachten te hebben verhuurd en voor de periode tot juli staan 109 reserveringen. Anders dan de kantonrechter (ECLI:NL:RBROT:2019:8669) wijst het hof de vordering tot ontbinding en ontruiming toe. Het hof weegt de toekomstige reserveringen zwaar en stelt vast dat huurder geen voldoende zwaarwegend belang heeft bij behoud van de woning.

Lees meer over