Is een huurder verplicht de huurprijs te blijven betalen tijdens corona? - Stadhouders Advocaten
Home Actueel Is een huurder verplicht de huurprijs te blijven betalen tijdens corona?

Is een huurder verplicht de huurprijs te blijven betalen tijdens corona?

02-08-2021

Dit artikel is meer dan 12 maanden maanden geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn

Een huurder moet in principe altijd de huurprijs blijven betalen. Maar als hij wordt beperkt door de coronamaatregelen, kan hij recht hebben op huurkorting. Een recente rechterlijke uitspraak biedt duidelijkheid.

Wat is de casus?
De huurder heeft een café/restaurant en is getroffen door coronamaatregelen. Zijn inkomsten zijn grotendeels weggevallen. De overheidssteun is ontoereikend. De huurder wenst huurkorting.

Wanneer heeft de huurder recht op huurkorting?
Een huurder heeft recht op huurkorting in geval van een gebrek en/of onvoorziene omstandigheid.

Gebrek
De rechter oordeelt dat de coronacrisis een gebrek oplevert voor een horecahuurder, omdat hij bij aanvang van de huur niet hoefde te verwachten dat de mogelijkheid om te exploiteren in volle omvang zou worden belemmerd door de coronacrisis.

Huurkorting bij een gebrek is in deze zaak uitgesloten in de huurovereenkomst, maar dit maakt niet zoveel uit omdat de huurder ook huurkorting kan krijgen op grond van een onvoorziene omstandigheid.

Onvoorziene omstandigheid
Volgens de rechter is de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid, vanwege de omvang en de gevolgen voor de economie en de maatschappij. De huurder moet wél kunnen aantonen dat hij geraakt wordt door de overheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld doordat een groot deel van de inkomsten is komen te vervallen. De mate van steun door de overheid weegt ook mee.

Hoeveel huurkorting?
Volgens de rechter is het redelijk het financiële nadeel tussen huurder en verhuurder te verdelen. De rechter geeft de huurder 50% huurkorting voor de periode dat de horeca volledig gesloten is. In de periode van 1 juni 2020 tot 15 oktober 2020 krijgt de huurder 25% huurkorting. De horeca mocht toen exploitatie hervatten met beperkende maatregelen.

Tot slot
De rechter maakt duidelijk hoe om te gaan met huurkorting in coronatijd. Deze uitspraak gaat over horeca, maar ook buiten de horeca wordt exploitatie belemmerd door coronamaatregelen. Die huurders hebben mogelijk ook recht op huurkorting.

Let wel, dit is de eerste gepubliceerde uitspraak over huur en corona in een normale rechtszaak. Tegen de uitspraak staat nog hoger beroep en cassatie open.

Meer informatie? Neem dan contact op met Hanna Hoegeehoegee@stadhouders.nl.

Lees meer over