Corona: mag je een vaccinatiebewijs verplichten? - Stadhouders Advocaten
Home Actueel Corona: mag je een vaccinatiebewijs verplichten?

Corona: mag je een vaccinatiebewijs verplichten?

02-08-2021

Dit artikel is meer dan 12 maanden maanden geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn

Particuliere instellingen en bedrijven hebben de vrijheid om eigen beleid te maken voor toegang tot voorzieningen, zoals festivals en concerten of zorg- en onderwijsvoorzieningen. Mogen zij ook om een vaccinatiebewijs vragen?

Als de instelling een bezoeker weigert die geen vaccinatiebewijs laat zien, kan de bezoeker bij het College voor de Rechten van de Mens klagen dat de geweigerde toegang verboden onderscheid oplevert. Namelijk strijdig met het grondrecht om vaccinatie te weigeren om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen. Dat kan nog steeds als de overheid straks misschien zegt dat het vragen van een vaccinatiebewijs mag. Zie voor een experiment hier.

Het maken van in dit geval: indirect onderscheid is alleen níet verboden als dit objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel. Zoals economische belangen of de bescherming van de gezondheid van bezoekers of patiënten. En als de middelen voor het bereiken van dit doel geschikt en effectief zijn, terwijl er geen minder ingrijpende alternatieven zijn (zoals soms een negatieve sneltest). Het belang van de gezondheidsbescherming moet bovendien zwaarder wegen dan een grondrecht als de vrijheid van godsdienst. Bij een oordeel hierover zal een medische onderbouwing van het besmettingsrisico een doorslaggevende rol spelen. Net als het effect van het te toetsen beleid op dat risico.

De Gezondheidsraad heeft recentelijk een afwegingskader geschetst voor de inzet van vaccinatiebewijzen. Daarin is als aanvullende voorwaarde gesteld dat private bedrijven schadelijke gevolgen, zoals fraude met vaccinatiebewijzen, moeten minimaliseren en periodiek moeten evalueren of de inzet van vaccinatiebewijzen nog wel nodig is. Tot slot moeten zij in overeenstemming met de privacywetgeving omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens. Je kunt problemen voorkomen door gegevens niet te registeren, maar alleen te vragen om het vaccinatiebewijs te tonen.

De beoordeling zal bij elke instelling verschillen, afhankelijk van specifieke omstandigheden. Wil je vooraf zekerheid? Dan kun je voorgenomen beleid door het College laten toetsen door te vragen om ‘een oordeel over het eigen handelen’.

Meer weten? Dan kun je mij gerust bellen: Madeleine Stefels

Lees meer over