Implementatie van de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (TRA 2022/12) - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties Implementatie van de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (TRA 2022/12)

Implementatie van de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (TRA 2022/12)

Per 1 augustus 2022 zullen – als een voorstel van wet wordt aangenomen – nieuwe wettelijke bepalingen van kracht worden ter implementatie nvan Richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Met name in titel 7.10 BW zullen enkele aanvullingen komen. De richtlijn signaleert dat sinds de vaststelling van de Informatierichtlijn 91/533/EEG ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden. Nieuwe vormen van werk zijn ontstaan, die weliswaar hebben bijgedragen aan innovatie en werkgelegenheidsgroei, maar ook kunnen leiden tot onzekerheid. Werknemers moeten daarom over meer aspecten van de arbeidsrelatie schriftelijke informatie ontvangen dan Informatierichtlijn 91/533/EEG bepaalde. De nieuwe richtlijn treedt daarvoor in de plaats en breidt niet alleen de informatieplicht uit, maar bevat ook enkele bepalingen die materieel van betekenis zijn. Het implementatiewetsvoorstel zet de richtlijn
nogal klakkeloos in wetstekst om, zonder enige uitweiding over de samenhang met ander bestaand of toekomstig recht en zonder steeds voldoende toe te lichten hoe we de nieuwe maatregelen moeten lezen. In deze bijdrage belicht ik de belangrijkste wijzigingen.