Huis voor klokkenluiders, een opleveringsrapport (AR 2017/3) - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties Huis voor klokkenluiders, een opleveringsrapport (AR 2017/3)

Huis voor klokkenluiders, een opleveringsrapport (AR 2017/3)

Sinds 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor klokkenluiders. Deze wet, een initiatief van SP-Kamerlid Van Raak e.a., is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen.
Een eerste voorstel, uit 2012, stuitte op dermate veel weerstand 3 , dat uiteindelijk een total make over heeft ondergaan. In onderstaande bijdrage wordt de
wet beschreven en becommentarieerd.

Lees meer over