Het verschoningsrecht van de advocaat – actuele ontwikkelingen (AA oktober 2022) - Stadhouders Advocaten
Home Publicaties Het verschoningsrecht van de advocaat – actuele ontwikkelingen (AA oktober 2022)

Het verschoningsrecht van de advocaat – actuele ontwikkelingen (AA oktober 2022)

In dit artikel staat het verschoningsrecht van advocaten centraal.
Nadat ratio en reikwijdte ervan zijn besproken, wordt ingegaan op enkele actuele thema’s: het verschoningsrecht van (buitenlandse) in-house-advocaten die in Nederland werken, het verschoningsrecht bij interne feitenonderzoeken en de schending door het Openbaar Ministerie van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen cliënt en advocaat in de geruchtmakende Box-zaak. Ten slotte wordt vooruitgeblikt op het voorstel tot modernisering van het Wetboek van Strafvordering en de wijze waarop het verschoningsrecht daarin zal worden verankerd.